5 företag som noterar sig kommande månad

Slitevind, Johan Mattson, Mentice, Tingsvalvet Fastighets och SelectImmune Pharma noterar sina aktier under kommande 30 dagar.

Slitevind – Ett vindkraftföretag med bas på Gotland och verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Noterar sig på First North den 27 maj. Aktierna har tidigare handlats på Pepins.

John Mattson – Lidingös största bostadsfastighetsägare med närmare 2 200 hyreslägenheter. John Mattsons affärsidé är att äga, förvalta och utveckla bostadsfastigheter och lokalsamhällen i Stockholmsregionen. Har just nu ett erbjudande där ägare erbjuder befintliga aktier för 1 501 Mkr inför notering på Nasdaq Stockholm den 5 juni.

Mentice – Erbjuder högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande marknaden för endovaskulära ingrepp. Gör en nyemission på 82 Mkr och ägare säljer aktier för 356 Mkr inför en notering på First North i mitten av juni. Bure, Berenberg, Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder och TIN Fonder (Core Ny Teknik) tar större delen av erbjudandet.

Tingsvalvet Fastighets – Ett fastighetsbolag som äger kontors- och handelsfastigheterna Mercurius 14 och Mercurius 16 belägna i Karlstads absolut bästa innerstadsläge. Gör just nu en nyemission på 304 Mkr inför en notering på Spotlight den 14 juni.

SelectImmune Pharma – Utvecklar lösningar inom immunterapi som kan ersätta antibiotika. Gör en nyemission på 30 Mkr och noterar sig på Spotlight den 26 juni. Se även video där vd och grundare presenterar verksamheten.

Läs även: Vågenergi, batteri och spelföretag ska notera sig

Tingsvalvet Fastighets AB

Tingsvalvet Fastighets är ett fastighetsbolag som äger kontors- och handelsfastigheterna Mercurius 14 och Mercurius 16 belägna i Karlstads absolut bästa innerstadsläge.