Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Mentice AB
Mentice AB

Mentice AB
Odinsgatan 10
411 03 Göteborg

Hemsida:

www.mentice.com

Verksamhet:

Mentice är ett bolag som erbjuder högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande marknaden för endovaskulära ingrepp.

Ägare:

Innan erbjudandet inför noteringenr; Priveq Investment (via två fonder) 32,6 %. Vidare är Familjen Howell en stor ägare.

I erbjudandet inför noteringen har följande aktörer åtagit sig att köpa aktier; Bure Equity 120 MSEK, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg) 45 MSEK, Fjärde AP-fonden: 45 MSEK, Handelsbanken Fonder för förvaltade fonders räkning 30 MSEK, TIN Fonder med fonden Core Ny Teknik 25 MSEK.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

18 juni 2019

Värdering:

Uppdatering: 1 183 Mkr post money.

1 101 Mkr pre-money och 1 183 Mkr post money vid erbjudandet inför noteringen.

Övrigt:

Mentice noterar sig på First North Premier i mitten av juni 2019. Inför detta gör bolaget en nyemission samt så säljer ägare aktier.

Uppdatering: Första handelsdag blir 18 juni 2019.

Uppdaterat: 2019-06-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss