Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i John Mattson Fastighetsföretagen AB

John Mattson Fastighetsföretagen AB

John Mattson Fastighetsföretagen AB
Larsbergsvägen 10
181 10 Lidingö

Hemsida:

www.johnmattson.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

John Mattson är Lidingös största bostadsfastighetsägare med närmare 2 200 hyreslägenheter. John Mattsons affärsidé är att äga, förvalta och utveckla bostadsfastigheter och lokalsamhällen i Stockholmsregionen.

Teckningsperiod:

23 maj 2019 - 3 juni 2019

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

(1 305 Mkr + 196 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

90 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

3 030 Mkr pre- och post money.

Villkor:

Vänder sig till allmänheten i Sverige, samt institutioner.

Post:

10 aktier, minimum 130 aktier.

Övrigt:

Första dag för handel i John Mattsons aktier på Nasdaq Stockholm är den 5 juni 2019.

Värdet av Erbjudandet, förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, uppgår till 1 501 mkr och motsvarar 49,5 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

Första AP-fonden, Länsförsäkringar Fonder, Carnegie Fonder, Prior & Nilsson, Fidelity och Tagehus Holding AB (tillsammans ”Cornerstoneinvesterarna”) har med förbehåll för vissa villkor åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet till ett totalt belopp om högst 910 mkr. Åtagandena motsvarar totalt 30,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet.

Uppdaterat: 2019-05-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss