Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i SelectImmune Pharma AB

SelectImmune Pharma AB

SelectImmune Pharma AB
Slottsgatan 32
211 33 Malmö

Hemsida:

www.selectimmune.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Selectimmune Pharma utvecklar lösningar inom immunterapi som kan ersätta antibiotika.

Teckningsperiod:

27 maj 2019 - 11 juni 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

30 Mkr

Teckningskurs:

15 kr per unit / 7,50 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

87,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

10 units, minimum 400 units.

Övrigt:

SelectImmune noteras på Spotlight den 26 juni 2019.

Varje unit består av två (2) B-aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2019/2020 (TO 1 B).

Bolaget har erhållit skriftliga teckningsåtaganden om 18,8 MSEK motsvarande 62,5 procent av Erbjudandet. Utav teckningsåtaganden har befintliga ägare åtagit sig att teckna för 8,6 MSEK bland annat FV Group AB och Understödsföreningen Prometheus Pension. Därutöver har teckningsåtagande erhållits från ett antal externa investerare om 10,2 MSEK.

Uppdaterat: 2019-05-26

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss