Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Mentice AB

Mentice AB

Mentice AB
Odinsgatan 10
411 03 Göteborg

Hemsida:

www.mentice.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Mentice är ett bolag som erbjuder högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande marknaden för endovaskulära ingrepp.

Teckningsperiod:

5 juni 2019 - 13 juni 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

82 Mkr (+299 Mkr + 57 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

49 kr

Likviddag:

19 juni 2019

Avstämningsdag:

Värdering:

1 101 Mkr pre-money.

Villkor:

Erbjudandet är riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och internationellt.

Post:

10 aktier, minimum 200 aktier.

Övrigt:

Första dag för handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier beräknas till mitten av juni 2019.

Inför Erbjudandet har fem investerare åtagit sig att under vissa villkor, och till samma pris som övriga investerare, teckna aktier motsvarande ett totalt värde om 265 MSEK. Bure Equity 120 MSEK, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg) 45 MSEK, Fjärde AP-fonden: 45 MSEK, Handelsbanken Fonder för förvaltade fonders räkning 30 MSEK, TIN Fonder med fonden Core Ny Teknik 25 MSEK.

Obs, i skrivande stund är exakt teckningsperiod inte satt, 31 maj-7 juni är bara ungefärligt.

Uppdatering: Teckningstiden är 5-13 juni 2019, samt första handelsdag den 18 juni 2019.

Uppdaterat: 2019-06-04

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss