Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i John Mattson Fastighetsföretagen AB
John Mattson Fastighetsföretagen AB

John Mattson Fastighetsföretagen AB
Larsbergsvägen 10
181 10 Lidingö

Hemsida:

www.johnmattson.se

Verksamhet:

John Mattson är Lidingös största bostadsfastighetsägare med närmare 2 200 hyreslägenheter. John Mattsons affärsidé är att äga, förvalta och utveckla bostadsfastigheter och lokalsamhällen i Stockholmsregionen.

Ägare:

Om erbjudet inför noteringen inkl övertilldelning fulltecknas; AB Borudan Ett 36,46 %, Tagehus Holding AB 10,90 %, Övriga 3,11 %, Första AP-fonden 8,25 %, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 6,60 %, Carnegie Fonder 6,60 %, Prior & Nilsson 3,30 %, FMR 3,30 %

Lista:

Nasdaq Stockholm

Status:

Genomförd

Tid:

5 juni 2019

Värdering:

3 030 Mkr vid erbjudandet inför noteringen (inga nya aktier emitteras). 90 kr per aktie.

Övrigt:

I slutet av mars 2019 meddelade John Mattson att de planerar att notera sig på Stockholmsbörsen och i samband med det göra en nyemission. Med anledning av detta har de anlitat Carnegie och Handelsbanken som finansiella rådgivare och Gernandt & Danielsson som legal rådgivare.

Uppdatering: Den 5 juni 2019 börjar John Mattson att handlas på Nasdaq Stockholm.

Uppdaterat: 2019-06-05

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss