Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Fastighetsbolaget Emilshus AB

Fastighetsbolaget Emilshus AB

Fastighetsbolaget Emilshus AB
Box 177
574 22 Vetlanda

Hemsida:

emilshus.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Emilshus har som affärsidé att förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter i Småland.

Teckningsperiod:

22 september 2021 - 29 september 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

200 Mkr + 30 Mkr

Teckningskurs:

27,60 kr per preferensaktie

Likviddag:

5 oktober 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktas till institutionella investerare i Sverige och utomlands samt till allmänheten i Sverige. Allmänheten utgörs i detta fall av kunder hos Avanza och Swedbank.

Post:

100 preferensaktier, minimum 300 preferensaktier.

Övrigt:

Emilshus preferensaktier noteras på First North den 1 oktober 2021.

Bygg-Göta Göteborg Aktiebolag, Danske Invest och PriorNilsson Fonder har åtagit sig att teckna preferensaktier i Erbjudandet motsvarande totalt 90 miljoner kronor.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss