Transtema Group AB

Transtema är en leverantör av nätverksinfrastruktur till telekomindustrin. Företaget anlitas för projektering, byggnation, underhåll och övervakning av kommunikationsinfrastruktur för alla typer av tekniskt avancerade kommunikationsnät.
Nasdaq Stockholm
Data/IT
Bransch: Data/IT
Nasdaq Stockholm
Industri
Bransch: Industri
First North
Data/IT
Bransch: Data/IT
First North
Telekom
Bransch: Telekom
First North
Telekom
Bransch: Telekom
Spotlight
Data/IT
Lista: Spotlight
Bransch: Data/IT
Spotlight
Telekom
Lista: Spotlight
Bransch: Telekom
Inga nyheter hittades
Transtema Group AB

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner