Nyemission i

Transtema Group AB

Ej tillgängligt

Transtema är en leverantör av nätverksinfrastruktur till telekomindustrin. Företaget anlitas för projektering, byggnation, underhåll och övervakning av kommunikationsinfrastruktur för alla typer av tekniskt avancerade kommunikationsnät.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission via bookbuilding anordnat av Erik Penser Bank.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Transtema inledde efter att börsen stängt den 21 februari 2023 en riktad emission på 55 Mkr.

Uppdatering: Transtema fick in 63 Mkr till 35 kr per aktie, motsvarande en rabatt om cirka 7,3 procent mot stängningskursen.

Tecknades av Case Fonder, Swedbank Robur och Cicero Fonder samt ett begränsat antal befintliga och nya, enligt bolaget, välrenommerade norska och danska investerare, inkluderat tidigare ägare till nyligen förvärvade bolaget UBConnect AS i Norge.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Transtema Group AB hittades