Börsnotering av

Transtema Group AB

Transtema är en leverantör av nätverksinfrastruktur till telekomindustrin. Företaget anlitas för projektering, byggnation, underhåll och övervakning av kommunikationsinfrastruktur för alla typer av tekniskt avancerade kommunikationsnät.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

12 augusti 2021: Törnäs Invest AB 25,2 %, Fore C Investment Holding AB 9,7 %

Juli 2018: Telefonaktiebolaget LM Ericsson 6 %.

31 mars 2016: Törnäs Invest AB 48,24 %, Fore C Investment Holding AB 11,63 %, Euroclear Bank S.A/N.V 7,73 %, Sune Tholin 4,40 %, Jovitech Invest AB 3,90 %.

Värdering

Uppdatering: 1 181 Mkr i market cap i mitten av september 2021.

Omkring 400 Mkr i market cap i maj 2016.

Mer information

Transtema meddelade i ett pressmeddelande i slutet av maj 2016 att de ska notera sig på Nasdaq Stocholm inom två år.

Uppdatering: Den 21 november 2016 flyttar Transtema från Aktietorget till First North.

Uppdatering: Uppdatering: Första kvartalet 2018 har varit tufft för bolaget, en kall vinter har gjort att nästan alla projekt avstannat och en av bolagets största kunder stoppade i stort sett samtliga projekt för kvalitets- och kostnadskontroll. Tidigare har även dotterbolaget Fibergruppen gjort att Transtema behövt vinstvarna. Men i mitten av maj 2018 skriver vd att ambitionen ligger fast med internationell expansion och notering på Stockholmsbörsen högst upp på agendan.

Uppdatering: I mitten av juli 2018 meddelade Transtema att de köper Ericssons fältserviceverksamhet Ericsson LSS. Under 2017 omsatte Ericsson LSS 1 162 MKR och Transtema 970 Mkr, dvs med köpet dubblar Transtema sin verksamhet. Köpet betalas delvis med nytryckta aktier vilket gör Ericsson en av Transtemas största aktieägare med 6 %.

Uppdatering: I augusti 2019 lämnade bolagets CFO sin tjänst.

Uppdatering: I mitten av september 2019 meddelade Transtema att dotterbolag Transtema Infrastructure AB (TIAB) (fd Copiad Telecom AB) har ansökt om konkurs. Vidare har man även beslutat att avveckla affärsområdet Infrastructure som omfattar TIAB, Andersson & Jansäter Entreprenad AB och Nordlund Entreprenad AB.

"Åtgärderna är gjorda i samråd med koncernens bank. Avveckling av affärsområdet Infrastructure samt andra omstruktureringskostnader beräknas ge negativa engångseffekter på koncernens resultat med ca 70 Mkr i nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar och ca 50 Mkr i reservationer av övriga kostnader."

"Transtema Groups övriga verksamhet och bolag berörs inte, utan verksamheten fortsätter som vanligt. Det tidigare initierade förändringsarbetet som ska stärka koncernen och öka lönsamheten, fortsätter enligt plan och beräknas vara klart under innevarande år. Koncernens fokus flyttas från byggnation till drift, service och teknik med ökat förädlingsvärde."

Ett noteringsarbete som inte kommit i mål trots att det stått högst upp på agendan i 1,5 år, samt att CFO lämnade bolaget i augusti 2019 och nu denna motgång. Frågan är vad statusen är på arbetet med listbytet.

Uppdatering: I slutet av april 2021 har Transtema ansökt till Nasdaq om att inleda ett listbyte till huvudlistan. Bytet är planerat till hösten 2021.

Uppdatering: Transtema meddelade i mitten av september 2021 att de flyttar sin notering till Nasdaq Stockholm den 29 september 2021.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner