Börsnotering av

Transtema Group AB

Transtema är en leverantör av nätverksinfrastruktur till telekomindustrin. Företaget anlitas för projektering, byggnation, underhåll och övervakning av kommunikationsinfrastruktur för alla typer av tekniskt avancerade kommunikationsnät.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Innan nyemissionen inför noteringen; Törnäs Invest AB 64,30 %, Fore C Investment Holding AB 15,50 %, Digital Image SA 10,30 %, Jovitex AB 5,20 %, Oskar Säfström 3,90 %, Jens Boberg 0,80 %.

Värdering

Uppdatering: 57,8 Mkr blev post money-värderingen.

49,4 Mkr pre-money och 57,8 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas.

Mer information

Transtema gör en nyemission under april 2015 och listar sig på Aktietorget den 21 maj 2015.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner