Nyemission i

Transtema Group AB

Ej tillgängligt

Transtema är en leverantör av nätverksinfrastruktur till telekomindustrin. Företaget anlitas för projektering, byggnation, underhåll och övervakning av kommunikationsinfrastruktur för alla typer av tekniskt avancerade kommunikationsnät.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Bred spridning prioriteras. Riktar sig till Avanzas kunder.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Teckningskursen per aktie kommer att vara åtta (8) procent lägre jämfört med den volymvägda genomsnittskursen under perioden 8 – 15 juni 2016.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Transtema Group AB hittades