Nyemission i

Transtema Group AB

Transtema är en leverantör av nätverksinfrastruktur till telekomindustrin. Företaget anlitas för projektering, byggnation, underhåll och övervakning av kommunikationsinfrastruktur för alla typer av tekniskt avancerade kommunikationsnät.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:5. För varje, på avstämningsdagen, innehavd aktie i Transtema erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier i bolaget.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Mad anledning av Företrädesemission har Magnus Johansson (VD och största aktieägare), Göran Nordlund, Jonas Nordlund och Carl Schneider ingått teckningsförbindelser om ca 14,1 MSEK, motsvarande ca 23,5 procent. Garantikonsortiet har ingått teckningsförbindelser om ca 8,2 MSEK, motsvarande ca 13,6 procent, genom övertagande av teckningsrätter. Resterande belopp av Företrädesemissionen, 37,8 MSEK, motsvarande 62,9 procent, omfattas av emissionsgarantier.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Transtema Group AB hittades