Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Occlutech Holding AG

Occlutech Holding AG

Occlutech Holding AG
Feldstrasse 22
8200 Schaffhausen, Schweiz

Hemsida:

occlutech.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Occlutech har utvecklat en serie produkter som med minimala kirurgiska ingrepp åtgärdar bland annat medfödda hjärtfel.

Teckningsperiod:

17 september 2021 - 28 september 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

964 Mkr (+145 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

50 kr

Likviddag:

1 oktober 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

3,9 Mdkr post money, för samtliga depåbevis och underliggande aktier i bolaget efter erbjudandet och efter den konvertering av optioner till aktier som genomförs i samband med erbjudandet.

Villkor:

Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och internationellt. Allmänheten avser i detta fall kunder till Avanza, Nordnet och Carnegie. Ett (1) Depåbevis representerar en (1) underliggande aktie.

Post:

50 depåbevis, minimum 200 depåbevis.

Övrigt:

Occlutech noteras på First North den 29 september 2021.

Fjärde AP-fonden samt SEB Investment Management har åtagit sig att förvärva depåbevis i erbjudandet för ett belopp om totalt cirka 400 Mkr.

Uppdatering: På kvällen den 29 september meddelade Occlutech att de drar tillbaka emissionen och ställer in noteringen.

"Trots att den indikerade efterfrågan översteg antalet Depåbevis som erbjöds med ett väl övertecknat erbjudande, så bedömdes efterfrågan från långsiktiga investerare i erbjudandet i kombination med svagt sektorsentiment inom MedTech inte vara tillräckligt stark för att säkerställa en tillfredsställande handel i Depåbevisen efter noteringen."

Uppdaterat: 2021-09-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss