Creaspac får teckna-rekommendation av analytiker

Creades noterar en SPAC vid namn Creaspac. Affärsvärldens analytiker har tittat närmare på erbjudandet och ger en teckna-rekommendation.

Creaspac är en SPAC grundad av Creades. Ska inom 36 månader från noteringen förvärva ett bolag. Creaspac gör nu en emission på 2 480 Mkr och noteras sedan på Nasdaq Stockholm den 23 juni.

Creades, Lannebo Fonder, PriorNilsson, Ramsbury Invest, SEB Investment Management och Swedbank Robur Fonder är ankarinvesterare och har på samma villkor som övriga investerare, åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet. De kommer äga 55,2 procent av bolaget. Hur ska då övriga investerare agera?

Affärsvärlden – Teckna

Affärsvärlden ger rådet att teckna erbjudandet.

”Precis som Bure värderas Creades till en premie på börsen. Det kan smitta av sig även på deras spac då förmågan att vaska fram fina framtida affärer bör vara en komponent i en premie och det gäller ju även värdet i Creaspac. ACQ Bure handlas till 105,50 kronor. Vi gissar att Creaspac kommer nå minst samma nivå”

”Inte minst då vi tror Creades varumärke i näringslivet smäller hyggligt högt vilket bäddar för en bra affär. Och det är kalibern på det man köper som långsiktigt lär avgöra hur bra en spac blir”

Se även:

Intervju med Creaspac, Creades SPAC-bolag

Eevia Health’s noteringserbjudande får ett neutralt råd av Affärsvärlden 

Affärsvärlden avråder från Codemills notering

6 kommande noteringar denna månad

IPO-möjlighet: Här är tech-bolaget som med satelliter kopplar upp otillgänglig miljö

Creaspac AB

Creaspac är en SPAC grundad av Creades AB. Ska inom 36 månader från noteringen förvärva ett bolag.