Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Creaspac AB
Creaspac AB

Creaspac AB
Box 55900
102 16 Stockholm

Hemsida:

www.creaspac.se

Verksamhet:

Creaspac är en SPAC grundad av Creades AB. Ska inom 36 månader från noteringen förvärva ett bolag.

Ägare:

Bland andra Creades AB, Lannebo Fonder, PriorNilsson, Ramsbury Invest, SEB Investment Management och Swedbank Robur Fonder.

Lista:

Nasdaq Stockholm

Status:

Genomförd

Tid:

23 juni 2021

Värdering:

19 Mkr pre-money och 2 499 Mkr post money om noteringserbjudandet fulltecknas. 100 kr per aktie.

Övrigt:

Creades AB berättade under våren 2021 att de planerar att starta en SPAC.

Uppdatering: I början av juni 2021 meddelade Creades att deras SPAC ska noteras på Nasdaq Stockholm i slutet av juni 2021.

Man gör inför detta ett noteringserbjudande på 2,5 Mdkr där Creades ska investera 375 Mkr. Sammantaget motsvarar teckningsåtaganden från både cornerstoneinvesterare och Creades totalt cirka 55 procent av erbjudandet.

Bland cornerstone-investerarna återfinns Lannebo Fonder, PriorNilsson, Ramsbury Invest, SEB Investment Management och Swedbank Robur Fonder.

Uppdatering: Creaspac noteras på Nasdaq Stockholm den 23 juni 2021.

Uppdaterat: 2021-06-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss