Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Creaspac AB

Creaspac AB

Creaspac AB
Box 55900
102 16 Stockholm

Hemsida:

www.creaspac.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Creaspac är en SPAC grundad av Creades AB. Ska inom 36 månader från noteringen förvärva ett bolag.

Teckningsperiod:

14 juni 2021 - 21 juni 2021

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

2 480 Mkr

Teckningskurs:

100 kr

Likviddag:

28 juni 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

19 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till institutionella investerare i Sverige och internationellt, samt till allmänheten i Sverige. Allmänheten verkar i detta fall vara kunder hos SEB och Avanza.

Post:

50 aktier, minimum 100 aktier.

Övrigt:

Creaspac noteras på Nasdaq Stockholm den 23 juni 2021.

Creades, Lannebo Fonder, PriorNilsson, Ramsbury Invest, SEB Investment Management och Swedbank Robur Fonder är ankarinvesterare och har på samma villkor som övriga investerare, åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet. Ankarinvesterarnas respektive åtagande medför att de efter erbjudandets genomförande äger aktier motsvarande 15,0 procent, 9,8 procent, 9,8 procent, 4,8 procent, 6,0 procent respektive 9,8 procent i bolaget, det vill säga totalt 55,2 procent, förutsatt att erbjudandet fulltecknas.

Uppdaterat: 2021-06-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss