6 företag som noterar sina aktier innan nyår

Sex företag som noterar sina aktier innan nyår är Fortinova, Stenhus Fastigheter, Alltainer, Cessatech, Renewcell och Nordnet.

Fortinova – Ett växande fastighetsbolag vars affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta främst bostadsfastigheter vilka, enligt Fortinovas bedömning, har dokumenterade starka kassaflöden. Inleder en noteringsemission på måndag på ca 800 Mkr och noterar sig sedan på First North den 19 november. Balder, ICA-handlarnas Förbund Finans AB, Kastellporten (dotterbolag inom Bygg-Göta-gruppen), SEB Fonder och Andra AP-fonden är ankarinvesterare.

Stenhus Fastigheter – Ett fastighetsbolag som äger och förvaltar offentliga fastigheter och kommersiella fastigheter med tydligt geografiskt fokus på Storstockholmsregionen. Gör just nu en noteringsemission på 600 Mkr där 25 Mkr är riktad till allmänheten. Ankarinvesterare är Fastighets AB Balder 250 Mkr och Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 125 Mkr. Noteras på First North den 24 november. Affärsvärlden ger en neutral rekommendation.

Alltainer – Tillverkar, marknadsför och säljer sjöcontainrar inredda som bostäder, barer, sanitetsanläggningar eller andra ändamål som kunderna efterfrågar. Tillverkningen baseras på nya sjöcontainrar som inreds enligt kundens specifikationer i bolagets anläggning i Vietnam. Huvudmarknad är USA. Gör en noteringsemission på upp till 14,7 Mkr och noteras sedan på Spotlight den 11 december.

Cessatech – Utvecklar evidensbaserade läkemedel med fokus på barn. Bolagets första produkt är en nässpray för barn mot akut smärta relaterad till medicinska procedurer. Gör en noteringsemission på 15,8 miljoner danska kronor och noterar sig sedan på Spotlight den 16 december.

Re:NewCell – Gör textilråvara av kläder som lämnats för återvinning. Vi har skrivit om denna notering tidigare men nu har bolaget bekräftat att de ska notera sig på First North och inför detta göra en noteringsemission på 800 Mkr, med möjlig överteckning av befintliga aktier på 120 Mkr. Det här kommer nog att bli en het IPO. 444 Mkr är tecknat på förhand av bland annat Capital World Investors-fonder, AMF Fonder, Handelsbanken Fonder, Swebank Robur, H&M Fashion AB och Familjen Norlin.

Nordnet – En bank med en historik och fokus på att vara en nätmäklare som nog alla av detta nyhetsbrev känner till. Har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Banken har nu bekräftat att de ska notera sig på Stockholmsbörsen innan årsskiftet. Det här kommer säkert att bli en het notering, men Di har talat med en större svensk institution som tackat nej till att vara ankarinvesterare då prislappen är för hög.

Läs även: 10 företag som noteras innan årsskiftet

 

Alltainer AB

Alltainer tillverkar, marknadsför och säljer sjöcontainrar inredda som bostäder, barer, sanitetsanläggningar eller andra ändamål som kunderna efterfrågar. Tillverkningen baseras på nya sjöcontainrar som inredas enligt kundens specifikationer i bolagets anläggning i Vietnam.