Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cessatech A/S

Cessatech A/S

Cessatech A/S
Fruebjergvej 3
2100 Köpenhamn, Danmark

Hemsida:

cessatech.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cessatech utvecklar evidensbaserade läkemedel med fokus på barn. Bolagets första produkt är en nässpray för barn mot akut smärta relaterad till medicinska procedurer.

Teckningsperiod:

10 november 2020 - 24 november 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

15,8 MDKK

Teckningskurs:

18,80 DKK per unit / 9,40 DKK per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

18,8 MDKK pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten. En unit består av två aktier och tre teckningsoptioner av serie TO1.

Post:

Minimum 200 units.

Övrigt:

Cessatech noteras på Spotlight den 16 december 2020.

9,8 MDKK av emissionen är säkerställd på förhand av teckningsåtagare.

Uppdaterat: 2020-11-06

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss