Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Stenhus Fastigheter i Norden AB

Stenhus Fastigheter i Norden AB

Stenhus Fastigheter i Norden AB
Årstaängsvägen 11, vån 8
117 75 Stockholm

Hemsida:

www.stenhusfastigheter.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Stenhus Fastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar offentliga fastigheter och kommersiella fastigheter med tydligt geografiskt fokus på Storstockholmsregionen.

Teckningsperiod:

2 november 2020 - 11 november 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

600 Mkr

Teckningskurs:

10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

702,5 Mkr pre-money

Villkor:

575 Mkr är riktad till utvalda investerare och 25 Mkr är riktad till allmänheten.

Post:

600 aktier

Övrigt:

Stenhus Fastigheter noteras på First North den 24 november 2020.

Ankarinvesterare är Fastighets AB Balder 250 Mkr och Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 125 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss