Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Fortinova Fastigheter AB

Fortinova Fastigheter AB

Fortinova Fastigheter AB
Norrgatan 10
432 41 Varberg

Hemsida:

www.fortinova.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Fortinova är ett växande fastighetsbolag vars affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta främst bostadsfastigheter vilka, enligt Fortinovas bedömning, har dokumenterade starka kassaflöden.

Teckningsperiod:

9 november 2020 - 17 november 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

Ca 730 Mkr + 73 Mkr

Teckningskurs:

44 kr (40-44 kr)

Likviddag:

23 november 2020

Avstämningsdag:

Värdering:

Uppdatering: 1,5 Mdkr pre-money (44 kr) 1,3–1,5 Mdkr pre-money (40-44 kr per aktie).

Villkor:

Anmälan kan göras via internetplattformen hos SEB och Avanza.

Post:

Övrigt:

Fortinova noteras på First North den 19 november 2020.

Erbjudandet omfattar 16 545 455–18 200 001 nyemitterade B-aktier. I syfte att täcka eventuell övertilldelning i anslutning till Erbjudandet har Bolaget åtagit sig att emittera ytterligare högst 1 654 545–1 820 000 B-aktier. Priset per aktie sätts i intervallet 40-44 kr.

Fastighets AB Balder, ICA-handlarnas Förbund Finans AB, Kastellporten AB (dotterbolag inom Bygg-Göta gruppen), SEB Fonder och Andra AP-fonden har med förbehåll för vissa villkor, åtagit sig att teckna sammanlagt 10 880 000 B-aktier i Erbjudandet, vilket motsvarar totalt cirka 435–479 miljoner kronor och cirka 54–60 procent av Erbjudandet, förutsatt att Erbjudandet fulltecknas samt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet.

Uppdatering: Priset per aktie fastställdes till 44 kr.

Uppdaterat: 2020-11-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss