10 företag som noterar sig under december

Tio företag som ska notera sig under december är Amido, Adventure Box, 24Storage, M.O.B.A. Network, Herantis Pharma, Kollect, Divio, GOGO Lead Tech, Hudya och Signatur Fastigheter.

Amido – Levererar tjänster som förenklar passageadministrationen för fastighetsägare. IPO-intervju med VD för Amido. Noteras på Spotlight den 2 december.

Adventure Box – Utvecklar och driver onlineplattformen Adventure Box, där användare både kan spela och skapa spel. Intervju med vd. Noterar sig på First North den 2 december.

24Storage – Erbjuder förvaringsutrymmen och magasinering, så kallad self storage. IPO-intervju med vd. Noteras på First North den 10 december.

M.O.B.A. Network – Investerar, äger och utvecklar bolag i det växande segmentet e-sport och gaming. Noteras på First North den 12 december.

QleanAir – Utvecklar innovativa luftreningslösningar. Inför detta säljs aktier för 345 Mkr. En Priveq-fond äger större delen av bolaget innan erbjudandet. Noterar sig på First North den 12 december.

Herantis Pharma – Utvecklar läkemedel med fokus på regenerativ medicin. VD presenterar verksamheten. Är sedan tidigare noterat på First North Helsingfors men parallellnoterar sig på First North Stockholm den 16 december.

GOGO Lead Tech – Driver lead generation-verksamhet för gambling-tjänster. Ska notera sig på Spotlight den 18 december.

Divio – Erbjuder någon form av plattform för att driva tjänster i molnet. VD presenterar verksamheten. Ska notera sig på First North i början av december. Uppdatering: Första handelsdag blir 18 december.

Kollect – Online-marknadsplats för avfallshantering. VD presenterar verksamheten. Noterar sig på First North den 19 december.

Hudya Group – Nordisk operatör inom el, försäkring, telekom, bank och hemalarm/smarta hemmet. Presentation från slutet av november. Ska notera sig på First North innan jul, men håller dörren öppen för att det blir först efter nyår.

Signatur Fastigheter – Fastighetsbolaget SIG Invest noterar sig genom att överta Deflamos plats på First North. Den 19 december ska verksamheten senast ha överförts till Deflamo.

Uppdatering: Några timmar efter att vi först publicerade artikeln så kom ny information så vi har gjort vissa uppdatering. GOGO Lead Tech har fått ett noteringsdatum och QleanAir har meddelat att de ska notera sig.

Hudya Group AS

Hudya Group är en nordisk operatör inom el, försäkring, telekom, bank och hemalarm/smarta hemmet.