Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i M.O.B.A. Network AB
M.O.B.A. Network AB

M.O.B.A. Network AB
BOX 5298
102 46 Stockholm

Hemsida:

www.wearemoba.com

Verksamhet:

M.O.B.A. Networks ska investera, äga och utveckla bolag i det växande segmentet e-sport och gaming. M.O.B.A. Network AB hette tidigare Linkdev Tech AB.

Ägare:

Uppdatering: Innan noteringsemissionen; New Equity Venture International AB 31,2 %, Trottholmen AB 24,5 %, AB B21 Invest 14,0 %, AB Rugosa Invest 10,1 %, Cloverhill Holdings Limited 10,1 %, Övriga 10,2 %.

Uppdatering: NEVI, B21 Trottholmen (Henrik Kvick), Rugosa Invest (Jonas Bertilsson), Cloverhill (Mikael Gottschlich), Manfred Gottslich, Scott Reinders, Matthew Horner.

New Equity Venture Int. AB 30 %.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

12 december 2019

Värdering:

Uppdatering: 301 Mkr post money.

Uppdatering: 275,1 Mkr pre-money och 301 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas.

Uppdatering: 244,5 Mkr pre-money och 275,1 Mkr post money vid en riktad nyemissionen i mars 2019.

Uppdatering: 200 Mkr pre-money och 205,4 Mkr post money vid emissionen i början av oktober 2018. 160 kr per aktie.

Övrigt:

New Equity Venture Int. meddelade i början av september 2018 att de har genomfört en investering om 6,5 MSEK i bolaget Linkdev Tech AB. Investeringen motsvarar en ägarandel om ca 30 procent. Linkdevs verksamhet syftar att investera, äga och utveckla bolag i det växande segmentet e-sport och gaming. I direkt samband med NEVIs investering har Linkdev ingått ett bindande avtal om förvärv av ett internationellt erkänt bolag verksamt inom e-sportindustrin med förväntat tillträde under september månad. Det förvärvade bolaget har en förväntad årlig omsättning om ca 15-20 MSEK. Ingenting har sagts om en notering, men de bolag NEVI investerar i brukar alltid noteras.

Uppdatering: Linkdev tillträdde förvärvet den 14 september 2018.

Uppdatering: Linkdev Tech AB har bytt namn till M.O.B.A. Network AB.

Uppdatering: I början av oktober 2018 meddelade NEVI att M.O.B.A. har gjort en nyemission på 5,4 Mkr.

Uppdatering: I början av januari 2019 skriver NEVI att M.O.B.A. ska noteras under första delen av 2019.

Uppdatering: I början av februari 2019 meddelade M.O.B.A. att det har lämnat in en noteringsansökan och att planen att börja handlas i mars 2019.

"I samband med upptagandet för handel förbereder sig Bolaget för en kapitalanskaffning för att sprida ägandet samt att huvuddelen av kapitalet ska avvändas för eventuella framtida expansionsmöjligheter."

Uppdatering: I början av mars 2019 meddelade M.O.B.A. att de gör en riktad emission på 30,6 Mkr och att de därför senarelägger noteringen utan någon specifik tidsplan.

Uppdatering: I mitten av april 2019 anges tidsplanen till inom 6-12 månader, där målet är att komma i mål under 2019.

Uppdatering: I mitten av augusti 2019 är planen att göra en notering under hösten 2019.

Uppdatering: I slutet av september 2019 meddelade MOBA att de har anlitat Redeye som rådgivare för förestående kapitalanskaffning och efterföljande notering.

Uppdatering: MOBA planerar att inleda en spridningsemission på upp till 2,5 MEUR den 8 november 2019.

Uppdatering: Det är First North MOBA ska notera sig på.

Uppdatering: Noteringsdatum är 12 december 2019. TIN Fonder är ankarinvesterare i noteringsemissionen och tar 10 Mkr.

Uppdaterat: 2019-12-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss