Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Amido AB
Amido AB

Amido AB
FörstaLånggatan19
413 27 Göteborg

Hemsida:

www.amido.se

Verksamhet:

Amido levererar tjänster som förenklar passageadministrationen för fastighetsägare.

Ägare:

Innan nyemissionen aug-sep 2018; Gemgård AB 20,91 %, Oskar Berggren 16,73 %, Peo Emgård 16,73 %, Torbjörn Hall 16,73 %, Andreas Selstam 16,01 %, Johnny Berlic Enterprises AB 9,68 %, Övriga 3,22 %.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

2 december 2019

Värdering:

Uppdatering: 117,5 Mkr post money

Uppdatering: 92,5 Mkr pre-money och 125,5 Mkr post money om hela emissionen inför noteringen fulltecknas.

Uppdatering: 64,86 Mkr pre-money och 72,86 Mkr post money om hela emissionen i januari 2019 fulltecknas.

54,25 Mkr pre-money och 61,25 Mkr post money om emissionen under augusti-september 2018 fulltecknas.

Övrigt:

Amido gör en emission under augusti-september 2018 och skriver då att de ska notera företaget när spridningskravet på antal ägare är uppnått, vilket är en något svävande tidsplan då det inte är någon direkt svårighet att uppnå detta.

Uppdatering: I mitten av december 2018 framgår det på FundedByMes sajt att Amido snart ska göra en emission och har en notering i sikte.

Uppdatering: I januari 2019 gör Amido en emission via FundedByMe.

Uppdatering: I början av maj 2019 lanserade Spotlight sin avdelning Go Public för bolag som ska notera sig inom 18 månader och Amido är ett av bolagen som är med från start.

Uppdatering: I början av sommaren 2019 meddelade Amido att de ska notera sig på Spotlight under 2019 och man började erbjuda investerare att garantera en emission.

Uppdatering: Noteringsemissionen ska inledas i oktober 2019.

Uppdatering: Noteringsemissionen är planerad att inledas den 21 oktober och noteringen ske den 15 november 2019.

Uppdatering: I materialet för emissionen framgår att noteringsdatum är planerat till 2 december 2019.

Uppdatering: Nyemissionen tecknades till cirka 16,5 MSEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 50 procent. Därmed aktiveras garantiteckning om cirka 8,5 MSEK, innebärande att nyemissionen tecknas till cirka 76 procent. Totalt nyemitteras 4 545 455 units. Amido tillförs således 25 MSEK före emissionskostnader. Genom nyemissionen tillförs Amido 799 nya aktieägare. Det totala antalet aktieägare i bolaget uppgår därmed till cirka 1 055 stycken.

Uppdaterat: 2019-12-02

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss