Nyemission i

White Pearl Technology Group AB

White Pearl Technology Group består av ett större antal bolag som är verksamma inom informationsteknologi. Koncernen har närvaro i trettio länder. Koncernens verksamhet är inriktad på tillväxtmarknader, särskilt Afrika, Asien, Mellanöstern och i mindre utsträckning Latinamerika. White Pearl Technology Group AB hette tidigare DS Plattformen AB. DS Plattformen AB hette tidigare Dividend Sweden AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:5. Den som på avstämningsdagen är registrerad som ägare av A-aktie erhåller 2 teckningsrätter A för varje innehavd A- aktie. Det krävs 5 teckningsrätter A för att teckna 1 A-aktie. Den som på avstämningsdagen 27 mars 2019 är registrerad som ägare av B-aktie erhåller 2 teckningsrätter B för varje innehavd B-aktie. Det krävs 5 teckningsrätter B för att teckna 1 B-aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Obs, fullständiga villkor är inte presenterade när detta skrivs. Det som framgått hittills är att det är en företrädesemission på 21,9 Mkr och att memorandum ska presenteras den 28 mars 2019.

Företrädesemissionen är garanterad genom en s k toppgaranti om 11 MSEK, där garanterna säkerställer intervallet 10,9-21,9 MSEK. All teckning med eller utan företräde upp till 10,9 MSEK läggs till garanternas teckningar om 11 MSEK och decimerar således inte garanternas åtagande.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Träffa tre spännande företag i Stockholm

Den 3 december är det åter dags för en kväll där företagsledare från intressanta bolag presenterar sina verksamheter.