Från förvärv till konkurs på två månader

För två månader sedan köpte White Pearl Technology det noterade bolaget Ayima Group. Nu ansöker Ayima Group om konkurs.

För två månader sedan köpte White Pearl Technology det noterade bolaget Ayima Group där man betalade med aktier. Man lyckades förvärva 87,63 procent av aktierna i ett uppköpserbjudande och Ayima Group har sedan ansökt om avnotering.

Ikväll tog det hela en oväntad vändning, Ayima Group meddelade i ett pressmeddelande att man har bestämt sig för att ansöka om konkurs och att den ska lämnas in under kvällen. Ayima Group skriver att styrelsen har hållit ett akut möte under dagen för att överväga bolagets finansiella position. Slutsatsen blev att moderbolaget White Pearl Technology Group inte har de finansiella resurserna tillgängliga för att understödja Ayima Group, varken det omedelbara kapitalbehovet eller långsiktigt. Ayima Groups styrelse har också konstaterat att Ayima Groups egna finansiella resurser är otillräckliga och att situationen inte är tillfällig. Bolaget klarar inte att underhålla sina krediter eller återbetala lån och att det inte finns något annat alternativ än att ansöka om konkurs.

White Pearl var redan i hetluften

White Pearl var redan innan detta i hetluften. För två veckor sedan avslöjade Ekot att den centrala aktören bakom White Pearl är utpekad i en stor korruptionsskandal i Sydafrika.

Ayima Groups finansiella situation var rimligtvis känd för White Pearl vid förvärvet. Det är rimligt att förmoda att White Pearl på ett eller annat sätt hade tänkt ordna finansiering till Ayima Group, men att den planen föll platt när korruptionsanklagelserna kom till ytan.

Uppdatering: White Pearl till attack mot företrädarna för Ayima Group

På måndag morgon skickade White Pearl ut ett pressmeddelande där man skriver att man inte sanktionerat att styrelsen för dotterbolaget Ayima Group försätter Ayima Group i konkurs. Man skriver att man kommer att hålla ledningspersoner och styrelsemedlemmar ansvariga för den nuvarande situationen kommer att kräva ersättning för finansiella förluster.

För det första säger man att White Pearl som grupp har en stark finansiell position och bestrider således vad Ayima Groups styrelse säger.

Vidare skriver White Pearl att man vid förvärvet av Ayima Group lånade ut 3 miljoner kronor till Ayima Group för att bolaget skulle kunna fullfölja sina åtaganden. Det behovet skriver man var känt i april då man gjorde en genomlysning av bolaget. Man skriver vidare att i juni upptäcktes att kapitalbehovet i Ayima hade ökat betydande sedan dess och att man begärde in information från Ayima den 12 juni för att kunna avgöra om man ska tillföra ytterligare kapital. Man skriver att Ayima inte tillhandahållit någon sådan information.

White Pearl skriver att man nu har sitt huvudsakliga fokus på anställda, kunder och andra intressenter. Samt att man kommer att ha kontakt med konkursförvaltaren.

White Pearl Technology Group AB

White Pearl Technology Group består av ett större antal bolag som är verksamma inom informationsteknologi. Koncernen har närvaro i trettio länder. Koncernens verksamhet är inriktad på tillväxtmarknader, särskilt Afrika, Asien, Mellanöstern och i mindre utsträckning Latinamerika. White Pearl Technology Group AB hette tidigare DS Plattformen AB. DS Plattformen AB hette tidigare Dividend Sweden AB.