Nyemission i

Fingerprint Cards AB

Ej tillgängligt

Utvecklar elektroniska system, som genom analys och matchning av individers unika fingermönster, fastställer den personliga identiteten. Systemen utgörs av mikrochips med algoritmer, som utan hjälp av extern processorkraft, läser av, lagrar och jämför fingermönster.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesemission.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Slutliga villkor för emissionen ska offentliggöras den 23 maj 2024.

Vissa av Bolagets aktieägare (inklusive styrelseledamöter och ledande befattningshavare) har åtagit sig att teckna nya B-aktier för ett totalt belopp om cirka 1,5 MSEK i Företrädesemissionen. Vidare har HCM, i syfte att visa fortsatt stöd för Bolaget, ingått ett garantiåtagande bestående av en s.k. toppgaranti om upp till 50 MSEK och, underordnad HCM:s toppgaranti, en s.k. bottengaranti om upp till 100 MSEK. Därutöver har vissa andra externa investerare, underordnad HCM:s toppgaranti, ingått bottengarantiåtaganden som tillsammans med HCM:s bottengaranti uppgår till upp 225 MSEK. Om Företrädesemissionen tecknas och betalas till ett belopp mellan 225 MSEK och 275 MSEK, täcker toppgarantin teckning och betalning av B-aktier i Företrädesemissionen upp till 275 MSEK och om Företrädesemissionen tecknas och betalas till ett belopp under 225 MSEK, täcker bottengarantierna teckning av och betalning för B-aktier i Företrädesemissionen upp till 225 MSEK. Inga garantiåtaganden täcker teckning av och betalning för B-aktier i Företrädesemissionen överstigande 275 MSEK. Företrädesemissionen omfattas således av tecknings- och garantiåtaganden till ett sammanlagt belopp om upp till 275 MSEK.

Ingen ersättning kommer att utgå för teckningsåtagandena. En kontant garantiersättning, fastställd baserad på rådande marknadsförhållanden, om 12 procent av det maximala garanterade beloppet kommer att utgå till garanterna enligt garantiåtagandena.

För att tillsäkra Bolaget en större finansiell flexibilitet och för att undvika fortsatta utspädningar för befintliga aktieägare har Fingerprints, i enlighet med sin nya strategi för en förbättrad balansräkning, ingått ett avtal med HCM om förtida inlösen av Konvertiblerna till ett pris om 100 procent av det nuvarande utestående nominella beloppet för Konvertiblerna, motsvarande cirka 105 MSEK, tillsammans med upplupen men obetald ränta, vilket kommer att finansieras med en del av nettolikviden från Företrädesemissionen.

För att förse Bolaget med tillräckligt rörelsekapital fram till genomförandet av Företrädesemissionen har ett konsortium av externa investerare tillhandahållit Bolaget Brygglånet om 60 MSEK. Brygglånet löper med en fast ränta om två (2) procent per månad som kapitaliseras och adderas till Brygglånets kapitalbelopp. Brygglånet förfaller till betalning i samband med att Bolaget erhåller likviden från Företrädesemissionen, dock senast den 31 juli 2024.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Den makalösa historien om Fingerprint Cards som podd-dokumentär

Fingerprint Cards - Girighetens tid är en podd-dokumentär i fyra delar om den makalösa historien om personerna, företaget och aktien.

Tre aktuella företrädesemissioner

Tre företag som är aktuella med företrädesemissioner är Fingerprint Cards, Cessatech och DanCann Pharma.

Intervju med vd för Fingerprint Cards

Intervju med Christian Fredrikson, vd för Fingerprint Cards, som ger en bra uppdatering om var bolaget befinner sig.

Analytiker om Fingerprint Cards

Fingerprint Cards-aktien rasade igår med omkring 40 % som mest igår efter att bolaget meddelat att försäljningen under första kvartalet blir kraftigt lägre än tidigare förväntat, och även andra kvartalet förväntar sig bolaget blir dåligt. Fingerprint Cards-analytikern Joel Westerström från Redeye svarar i nedanstående video på frågor i Direkt-studion om vad som hänt och hur man kan se på framtiden.

Fingerprint Cards-analyser med spretiga värderingar

Det börjar komma allt fler aktieanalyser på Fingerprint Cards, men det råder inte direkt någon konsensus kring nivå på riktkurs.

Fingerprint Cards får köprekommendation av Handelsbanken

Handelsbanken blev i fredags den första svenska storbanken att publicera en analys av Fingerprint Cards. Samma dag meddelade Swedbank att de också kommer med en analys inom kort.