Tre aktuella företrädesemissioner

Tre företag som är aktuella med företrädesemissioner är Fingerprint Cards, Cessatech och DanCann Pharma.

Cessatech – Utvecklar evidensbaserade läkemedel med fokus på barn. Bolagets första produkt är en nässpray för barn mot akut smärta relaterad till medicinska procedurer. Det Spotlight-noterade företaget gör just nu en företrädesemission på 18,3 MDKK till 2 DKK per aktie, där även teckningsoptioner ingår. Aktien stängde på 3,05 DKK per aktie i fredags. Sista teckningsdag är 9 november. Se intervju med vd

DanCann Pharma – Ett biofarmaceutiskt företag som är licensierat för både produktion och distribution av produkter baserade på cannabinoider. Det Spotlight-noterade företaget gör just nu en företrädesemission på 28,5 MDKK till 0,60 DKK per aktie, där det även ingår teckningsoptioner. Teckningsperioden pågår t.o.m. 11 november. Läs vår intervju med vd Jeppe Krog Rasmussen

Fingerprint Cards – Utvecklar, producerar och marknadsför biometriska komponenter som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Gör senare under november en företrädesemission på 305,2 Mkr till 3,02 kr per aktie. En kvittningsemission på 76,8 Mkr görs även. Teckningsperioden är 10-24 november.


Läs även: Alimak är köpvärd trots stor kommande nyemission

Fingerprint Cards AB

Utvecklar elektroniska system, som genom analys och matchning av individers unika fingermönster, fastställer den personliga identiteten. Systemen utgörs av mikrochips med algoritmer, som utan hjälp av extern processorkraft, läser av, lagrar och jämför fingermönster.