Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Swedish Stirling AB

Swedish Stirling AB

Swedish Stirling AB
Gruvgatan 35 B
421 30 Västra Frölunda

Hemsida:

swedishstirling.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Swedish Stirling är ett svenskt miljöteknikföretag som vidareutvecklar stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Företaget erbjuder olika lösningar för elproduktion. Swedish Stirling AB hette tidigare Ripasso Energy AB.

Teckningsperiod:

27 maj 2021 - 27 maj 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

225 Mkr

Teckningskurs:

17 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

1 911 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Carnegie och Bryan, Garnier & Co.

Post:

Övrigt:

Swedish Stirling inledde efter att marknaden stängt den 27 maj 2021 en emission på 225 Mkr.

Uppdatering: Swedish Stirling fick in 225 Mkr till 17 kr per aktie.

Uppdaterat: 2021-05-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss