Stor motgång för Swedish Stirling – emissionen i fara

Det blir sannolikt ingen försäljning till Glencore för Swedish Stirling, hela den pågående emissionen är nu i fara.

Swedish Stirling inledde den 7 december 2022 en företrädesemission på 200 Mkr med möjlig överteckning på 50 Mkr. Den emissionen ersatte den inställda emissionen några månader tidigare. Den aktuella emissionen stängde den 21 december, men den 23 december meddelade bolaget att den förlängs till den 31 januari 2023.

Läget för Swedish Stirling har snabbt blivit sämre. De villkorsförslag Glencore har lämnat till Swedish Stirling för ett produktförsäljningsavtal är så pass dåliga att Swedish Stirling inte tror att parterna kommer att komma överens.

De tråkiga nyheterna för aktieägarna slutar dock inte med att Glencore sannolikt avstår från att köpa. Swedish Stirling meddelar att de i sin tur även avser att avstå från de tecknings- och garantiåtaganden man ingått med investerare. Dvs 160 Mkr som tidigare var säkrade blir nu helt osäkra.

Swedish Stirling AB

Swedish Stirling är ett svenskt miljöteknikföretag som vidareutvecklar stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Företaget erbjuder olika lösningar för elproduktion. Swedish Stirling AB hette tidigare Ripasso Energy AB.