Swedish Stirling säkrar 37 Mkr inför kommande emission av preferensaktier

Glencore, Merafe Resources och familjen af Jochnick har åtagit sig att teckna preferensaktier för 37 Mkr vid en kommande nyemission av preferensaktier i Swedish Stirling.

Glencore, Merafe Resources och familjen af Jochnick har åtagit sig att teckna preferensaktier vid en kommande nyemission av preferensaktier som Swedish Stirling planerar att genomföra senare i år. Teckningsåtagandena uppgår till sammanlagt 37 Mkr. Dessa investerare kommer att prioriteras i tilldelning och erhålla full allokering.

– Det är en styrka att ha både Glencore, Merafe och familjen af Jochnick klara som ankarinvesterare i en framtida emission av en klimatkompenserande preferensaktie. Att Glencore även väljer att investera i finansiering av produktionen av PWR BLOK till Lion-projektet är ett tydligt bevis på att samarbetet mellan bolagen växer sig allt starkare. Vår relation med Glencore är en av våra största tillgångar i dagsläget, säger Dennis Andersson vd Swedish Stirling.

Swedish Stirling ingick i april förra året ett avtal med Glencore Operations South Africa Proprietary Limited, på uppdrag av Glencore Merafe JV, avseende en energiomvandlingstjänst med installation av PWR BLOKs med en total kapacitet om 10 MW vid Glencore Merafe JVs Lion ferrochrome smelter i Sydafrika. Avtalet innehåller en option för Glencore att förvärva anläggningen från Swedish Stirling.

Villkoren för nyemissionen av preferensaktier kommer att kommuniceras tidigast under tredje kvartalet i år.


Läs även: Tre företrädesemissioner under sommaren

Swedish Stirling AB

Swedish Stirling är ett svenskt miljöteknikföretag som vidareutvecklar stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Företaget erbjuder olika lösningar för elproduktion. Swedish Stirling AB hette tidigare Ripasso Energy AB.