Swedish Stirling AB

Swedish Stirling är ett svenskt miljöteknikföretag som vidareutvecklar stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Företaget erbjuder olika lösningar för elproduktion. Swedish Stirling AB hette tidigare Ripasso Energy AB.
First North
Energi
Bransch: Energi
First North
Energi
Bransch: Energi
First North
Energi
Bransch: Energi
NGM Nordic SME
Energi
Bransch: Energi
First North
Energi
Bransch: Energi
NGM Nordic SME
Energi
Bransch: Energi
NGM Nordic SME
Energi
Bransch: Energi

Stor motgång för Swedish Stirling - emissionen i fara

Swedish Stirling inledde den 7 december 2022 en företrädesemission på 200 Mkr med möjlig överteckning på 50 Mkr. Den emissionen

Swedish Stirling säkrar 37 Mkr inför kommande emission av preferensaktier

Glencore, Merafe Resources och familjen af Jochnick har åtagit sig att teckna preferensaktier vid en kommande nyemission av preferensaktier som

Spotifys grundare investerar i Swedish Stirling

Swedish Stirling meddelade under lördagen att de gör en riktad emission på 46,8 Mkr till 7 kr per aktie. Vidare

Swedish Stirling AB

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner