Spotifys grundare investerar i Swedish Stirling

Swedish Stirling gör en riktad emission på 47 Mkr. Vidare gör bolaget en konvertibelemission på 100 Mkr där Spotify-grundaren Daniel Ek tar majoriteten.

Swedish Stirling meddelade under lördagen att de gör en riktad emission på 46,8 Mkr till 7 kr per aktie. Vidare gör man en konvertibelemission på 100 Mkr som tecknas av Daniel Ek, vd och grundare av Spotify, samt entreprenören David Zaudy. Konvertiblerna som Swedish Stirling ger ut kan konverteras i maj-juni 2025 eller när bolaget noteras på en reglerad marknad. Och att noteras på en reglerad marknad (Nasdaq Stockholm) är det relativt nyligen sagt att man skall göra innevarande halvår. Aktien är idag noterad på NGM Nordic SME och Börse Stuttgart.

Det verkar rent allmänt ha lossnat för Swedish Stirling. Satsningen på att omvandla restgaser till elektricitet hos ferrokromproducenter verkar allt mer bevisa sig, vilket gör att stora aktörer vågar satsa på lösningen. Bolaget meddelade även nyligen att de nu definitivt har lagt ner den ursprungliga satsningen där man skulle använda sol och biogas för att producera elektricitet.

Swedish Stirling AB

Swedish Stirling är ett svenskt miljöteknikföretag som vidareutvecklar stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Företaget erbjuder olika lösningar för elproduktion. Swedish Stirling AB hette tidigare Ripasso Energy AB.