Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Swedish Stirling AB

Swedish Stirling AB

Swedish Stirling AB
Gruvgatan 35 B
421 30 Västra Frölunda

Hemsida:

swedishstirling.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Swedish Stirling är ett svenskt miljöteknikföretag som vidareutvecklar stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Företaget erbjuder olika lösningar för elproduktion. Swedish Stirling AB hette tidigare Ripasso Energy AB.

Teckningsperiod:

1 december 2020 - 1 december 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

67,5 Mkr

Teckningskurs:

13,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

1 243,6 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emissiona via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Carnegie.

Post:

Övrigt:

Efter att marknaden stängt den 1 december 2020 meddelade Swedish Sterling att de ska göra en riktad emission på 5 miljoner aktier.

Uppdatering: Swedish Stirling sålde 5 miljoner aktier till 13,50 kr styck och fick således in 67,5 Mkr. Tecknades av svenska och internationella institutionella investerare, däribland BNP Paribas Energy Transition och Daniel Ek (via bolag), samt vissa befintliga aktieägare.

Uppdaterat: 2020-12-02

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss