Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Swedish Stirling AB

Swedish Stirling AB

Swedish Stirling AB
Gruvgatan 35 B
421 30 Västra Frölunda

Hemsida:

swedishstirling.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Swedish Stirling är ett svenskt miljöteknikföretag som vidareutvecklar stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Företaget erbjuder olika lösningar för elproduktion. Swedish Stirling AB hette tidigare Ripasso Energy AB.

Teckningsperiod:

7 mars 2020 - 7 mars 2020

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

46,75 Mkr

Teckningskurs:

7 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

595,6 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till ett flertal svenska och internationella institutionella investerare.

Post:

Övrigt:

Priset per aktie motsvarar en rabatt om 16,5 % i förhållande till stängningskursen på NGM Nordic SME den 6 mars 2020.

I samband med denna riktade emission av aktier gör Swedish Stirling även en konvertibelemission på 100 Mkr som tecknas av Daniel Ek, vd och grundare av Spotify, samt entreprenören David Zaudy.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss