Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Swedish Stirling AB

Swedish Stirling AB

Swedish Stirling AB
Gruvgatan 35 B
421 30 Västra Frölunda

Hemsida:

swedishstirling.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Swedish Stirling är ett svenskt miljöteknikföretag som vidareutvecklar stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Företaget erbjuder olika lösningar för elproduktion. Swedish Stirling AB hette tidigare Ripasso Energy AB.

Teckningsperiod:

3 oktober 2016 - 26 oktober 2016

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

23 Mkr

Teckningskurs:

4 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

27 september 2016

Värdering:

215,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Aktieägare i Dividend Sweden AB har företrädesrätt.

Post:

1 aktie

Övrigt:

Ripasso Energy noterar sig den 28 november 2016 NGM Nordic-MTF.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss