Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i SolTech Energy Sweden AB

SolTech Energy Sweden AB

SolTech Energy Sweden AB
Mekanikervägen 12
146 33 Tullinge

Hemsida:

www.soltechenergy.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

SolTech Energy har sin grund i KTH-forskaren Peter Kjaerboe och biologen Arne Mobergs patenterade uppfinning – Swedish Solar Thermal Light Absorbation Technology, eller Ljusabsorbatorn. De lyckades, genom att förena vetenskapliga beräkningar och data med biologins grundprinciper för allt liv, utveckla ett unikt solenergisystem.

Teckningsperiod:

24 augusti 2021 - 7 september 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

247 Mkr + 150 Mkr

Teckningskurs:

20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

20 augusti 2021

Värdering:

1482 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:6. Varje innehavd aktie per avstämningsdagen ger en (1) teckningsrätt (TR). Det krävs sex (6) TR för att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2021-09-03

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss