Företrädesemission för småspararnas favorit Soltech

Solenergikoncernen Soltech Energy har blivit en av svenskarnas stora aktiefavoriter. Under 2022 har de också etablerat sig på både den spanska och nederländska marknaden. Nu genomför Soltech en nyemission för att bättre kunna ta vara på alla affärsmöjligheter på en het marknad.

Medan elpriserna fortsätter stiga, ökar också efterfrågan på solenergi. Det vittnar Sveriges ledande solenergikoncern Soltech om och beskriver hur solen aldrig har varit hetare.

– Alla efterfrågar solenergi. Alltifrån den offentliga sektorn till företagssidan och privatpersoner. Det spelar ingen roll om det är en villa, skola, en padelhall eller ett logistikcenter som ska byggas – alla vill ha sol, gärna både på taket och fasaden om det är möjligt, säger Stefan Ölander, vd för Soltech.

73 000 aktieägare

Bolaget grundades 2006 av två professorer vid Kungliga Tekniska Högskolan och har sedan dess förvärvat sammanlagt 22 företag inom solenergi, elteknik, tak, plåt och fasad. 2015 börsnoterades koncernen och idag är Soltech Sveriges mest populära gröna aktie. Anledningen tror Stefan Ölander beror på svenskarnas vilja att påverka den gröna energiomställningen. 

– Våra investerare består av sammanlagt 73 000 aktieägare. Det är med deras stöd som våra intäkter har ökat från 50 miljoner 2018 till 1,7 miljarder som är målet 2022. Vi är väldigt stolta över att vi är en folkaktie, säger han och beskriver tacksamheten över att inte sitta i klorna hos större institutionella ägare eller riskkapitalister.

Internationell expansion inledd

När nu företaget genomför en nyemission på 228 miljoner kronor vänder sig Soltech till de nuvarande aktieägarna. Och om intresset för emissionen blir stort finns även möjligheten till en övertilldelning på ytterligare 253 miljoner. 

Målet är att utveckla koncernen och fortsätta växa genom att förvärva nya bolag och utveckla befintliga bolag organisk, för att nå en omsättning på 4,7 miljarder i intäkter 2024. Men då menar Stefan Ölander att det inte räcker med att vara verksamma i Sverige. Därför har Soltech under våren och sommaren 2022 köpt bolag i Nederländerna och Spanien.

– Hälften av kapitalet från emissionen planeras gå till att förvärva nya bolag – både på den svenska, nederländska och spanska marknaden. Solbranschen är lönsam utomlands och inte alls lika konkurrensutsatt som i Sverige. Därefter ska cirka 40 procent gå till att utveckla våra befintliga företag. Bolagen som vi köper växer i snitt med 36 procent per år, så att fortsätta satsa på de förvärv vi har gjort är viktigt för oss. Resterande andel av kapitalet ska gå till marknadsföring och rekrytering, säger Stefan Ölander.

Om emissionen:

  • Företräde: Fem (5) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie

  • Emissionskurs: 11 kr

  • Teckningstid: 12 till 26 september 2022

  • Handel med teckningsrätter: 12 till 21 september 2022

Läs mer om Soltechs företrädesemission

SolTech Energy Sweden AB

SolTech Energy är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för sina kunders behov.