Förvärvsmaskinen Soltech expanderar kraftigt

[Sponsrad artikel] Soltech, helhetsleverantör av solenergi, expanderar kraftigt. Under året har de förvärvat nio nya bolag som stärker helhetserbjudandet inom sol, tak, fasad och elteknik. Och Soltechs vd Stefan Ölander har högt ställda planer – siktet är inställt på att dubblera bolagets intäkter på bara ett år.

SoltechSoltech är en starkt växande helhetsleverantör av solenergi. Bolaget utvecklar, säljer, installerar och optimerar både solceller och helhetslösningar till såväl privata fastigheter som stora kommersiella fastigheter och solenergiparker.

Företaget noterades på Nasdaq First North 2015 och har i dag hela 67 000 aktieägare. För två år sedan inledde Soltech en förvärvssatsning och har sedan dess vuxit från 50 miljoner i intäkter 2018 till 500 miljoner 2020.

– Och 2021 siktar vi på att nå miljarden – alltså en fördubbling på bara ett år. Det är en tillväxt som skett både organiskt och genom förvärv. Efterfrågan på solceller är enorm, samtidigt som vi har gjort en rad lyckade förvärv. Hösten 2020 ägde vi sju bolag och under året har vi köpt ytterligare nio, säger Stefan Ölander, vd på Soltech.

Det här är Soltech

Kan leverera ett komplett erbjudande

Flera av de förvärvade bolagen är som väntat entreprenörer inom solenergi. Men Soltech tänker ett steg längre och förvärvar även företag inom tak-, elteknik- och fasadbranscherna.

– Det stora intresset för solenergilösningar gör att många takföretag och elteknikbolag idag får frågan om de även kan leverera solenergilösningar. Det ger oss möjligheten att stärka vår kompetens inom både tak, fasad och elteknik för att kunna göra våra leveranser än mer lönsamma och effektiva.  Det är med andra ord en “perfect match” som innebär att vi kan leverera ett komplett erbjudande, säger Stefan Ölander.

En smart och effektiv helhetslösning

I dag växer efterfrågan på solenergi till fasader, till exempelvis stora logistikanläggningar. Därför kompletterar Soltech även sitt utbud med företag inom fasad, vilka har en kompetens som blir allt viktigare för koncernen.

– Det här innebär att vi kan erbjuda våra kunder en helhetslösning där vi garanterar att alla delar fungerar tillsammans under garantitider och produkternas livslängd. Skarvarna mellan olika leverantörer försvinner och kvaliteten ökar. Soltech skapar med andra ord ett nytt sätt att arbeta på för att leverera solenergilösningar, säger Stefan Ölander och vidareutvecklar:

– För att helheten ska fungera är vi noga med att alla bolag vi förvärvar har kvar sin självständighet, samtidigt som de kan dra nytta av fördelarna inom koncernen. Det är viktigt för att bevara kreativiteten och drivet hos våra entreprenörer.

Soltech-koncernens dotterbolag

Ny företrädesemission

Under hösten genomför Soltech en företrädesemission som riktar sig till de befintliga aktieägarna. Målet är att utveckla koncernen och växa ytterligare mot målet med en omsättning på 4,7 miljarder i intäkter 2024.

– Förra årets emission gav 144 miljoner kronor, men intresset var betydligt större. Nu är målet 247 miljoner kronor och om intresset är stort finns även möjlighet till en övertilldelning om 150 miljoner kronor, säger Stefan Ölander.

Anna och Stefan på Soltech

Solenergi kan spela en större roll

Nu, senast i IPCC:s rapport, är det tydligt hur klimatkrisen kräver ökade investeringar i vår gröna omställning.

– I dag kommer inte ens 1 procent av den svenska elen från solenergi, samtidigt som Sveriges totala elbehov bedöms bli minst det dubbla inom ett antal år. Då behövs all fossilfri el vi kan producera, där solenergin kan spela en mycket större roll än den gjort hittills, säger Anna Kinberg Batra, Soltechs styrelseordförande och tillägger:

– I dag har Sverige sämre villkor än jämförbara länder för solenergi, med mer av både skatter och krångel. Soltechs kunder och aktieägare visar hur privata investeringar driver den gröna omställningen, men fler hinder behöver rivas även med politiska beslut. Svensk solenergi står inför sitt stora genombrott.

Fakta Soltech

SolTech Energy Sweden AB

SolTech Energy är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för sina kunders behov.