Missa inte soluppgången – Soltech gör en företrädesemission

Intervju med Stefan Ölander, VD för Soltech Energy, i samband med att solenergiföretaget gör en företrädesemission för att fortsätta förvärvsstrategin som visat sig fungera mycket väl.

Kan du börja med att beskriva vad Soltech gör?

Soltech Energy Sweden utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Vi har bland annat egenutvecklade produkter som är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en fasad med integrerade solceller för produktion av el. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras.

Inför 2019 meddelade ni en förvärvsstrategi, hur har den utvecklats?

Det stämmer vi har en tydlig en strategi  att förvärva bolag inom sol-, tak- och fasadbranscherna för att bygga en stor och framgångsrik koncern inom solenergi och clean tech. Under 2019 och första halvåret 2020 har sju framgångsrika förvärv genomförts och dessa har bidragit starkt till en bra affärsvolym, och lett till att bolaget fått dubbelt så många aktieägare och inte minst till att aktievärdet fördubblades under 2019. Det har fungerat mycket bra helt enkelt.

Om vi tittar framåt, hur ser du att marknaden kommer att utvecklas och hur planerar Soltech att agera på den?

Solenergimarknaden i Sverige och andra länder befinner sig i en stark utvecklingsfas. Många företag har bildats för att ta del av den växande marknaden. Styrelsen och ledningen för Soltech har gjort bedömningen att detta öppnar för en konsolidering av marknaden där en aktör med rätt strategi och tillräckliga finansiella resurser har möjlighet att bli marknadsledande genom förvärv av olika slags bolag för att skapa en större och lönsammare nordisk enhet.

Soltechkoncernen ser tydliga synergieffekter mellan våra dotterbolag inom t.ex. inköp, HR, lager & logistik, marknadsföring och försäljning. Detta påverkar både omsättning och vinst i bolagen och vi är övertygade om att dessa synergieffekter är en avgörande del av den framgångsresa vi siktar på under de kommande åren.

Vi har ett offensivt mål att uppnå 4,7 miljarder SEK i intäkter på fem år. Detta ska uppnås via försäljning av våra egna produkter, en organisk tillväxt i befintliga bolag och inte minst genom en aktiv förvärvsstrategi som ständigt tillför nya dotterbolag.

Ni gör nu en företrädesemission, vad ska ni använda det kapitalet till?

Förvärvsstrategin har visat sig fungera bra och nu genomför vi en företrädesemission för att skapa förutsättningar för ytterligare förvärv, för att kunna utveckla befintliga dotterbolag ännu mer med fokus på varumärkesutveckling, marknadsföring och rekrytering.

Avslutningsvis, vad vill du säga till de som funderar på att investera i Soltech?

Missa inte soluppgången! Som aktieägare bidrar du till vår ambition att integrera solen i vardagen oavsett på vilket plan, som samhällsaktör, för industrier, kommersiella fastighetsägare och privatpersoner. Du bidrar till en hållbar framtidslösning samtidigt som vi hoppas att alla våra aktieägare också ska få en fin värdeutveckling på sin investering.

 

Faktaruta om emissionen

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Teckningstid: 24/8–7/9 2020
Teckningskurs: 12 SEK
Emissionsbelopp vid fullteckning: 98 MSEK
Övertilldelning: Max 46 MSEK
Företräde: Ja, Sju (7) befintliga Aktier ger rätt att teckna en (1) aktie

Mer info och kontakt:

08-506 517 95, [email protected]

Aktieinvest FK AB, Emittentservice,
BOX 7415, 103 91 Stockholm.

Alla handlingar ska vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast klockan 17.00 den 7 september 2020.

Läs mer på: www.soltechenergy.com

SolTech Energy Sweden AB

SolTech Energy är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för sina kunders behov.