Kinesisk storsatsning med grön obligation

Högt ställda solenergimål och ett starkt växande energibehov har gjort den Kinesiska marknaden för solenergi mycket attraktiv. Genom att investera i en grönobligation kan du vara med och minska användningen av kolkraft samtidigt som du får en attraktiv ränta på 8,75 procent. – Vi räknar med att ännu fler skall inse fördelarna med att investera i solenergimarknaden, säger Frederic Telander, vd på SolTech Energy.

Kina är sedan 2009 världens största energiförbrukare. Och från dagens nivå förväntas energikonsumtionen fördubblas till 2040.

Kinas historiska satsningar på framförallt kol som energikälla har tillsammans med det starkt växande energibehovet skapat en stor miljöutmaning som ingen längre kan blunda för. Därför är den kinesiska regeringens ambitioner att bygga ut solenergin mycket omfattande. Experter i marknaden bedömer att Kina kommer att ha cirka 250 gigawatt (GW) installerad solenergi redan 2020, mot drygt 130 GW i dag.

SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och privata. Aktien handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och Bolaget har nästan 15000 aktieägare och ett börsvärde motsvarande cirka 400 miljoner kronor.

Nu kan våra investerare vara med och göra nytta på riktigt.

SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE), där moderbolaget äger 51 procent och SolTech Energys kinesiska partner Advanced Solar Power Hangzhou Inc.(ASP), äger 49 procent. Medtaget en order om 13 MW som ASP tecknat och som efter driftsättning kommer att säljas till ASRE har ASRE totalt 82 megawatt (MW) i anläggningar, varav 32 MW är anslutna till elnätet, 25 MW är under byggnation och 25 MW är kontrakterade men ej påbörjade.

Finns en oro för klimatförändringar

Enligt en undersökning som SOM-institutet har genomfört är svenskarnas största orosmoment förändringar i jordens klimat och miljöförstöring.

– Nu kan våra investerare vara med och göra nytta på riktigt. Genom att investera i vår obligation, som ger hela 8,75 procent ränta, är du med och stöttar våra installationer av solenergi i Kina. Vilket innebär att användningen av kolkraft minskar, säger Frederic Telander, vd på SolTech Energy.

Tjäna på världens största solenergimarknad

Under de kommande tre åren, 2018-2020 beräknas Kinas installerade solenergikapacitet öka till ca 250 GW enligt marknadsexperter. För att förverkliga detta är det stora pengar som satsas av såväl den nationella regeringen som myndigheter regionalt och lokalt.

– Vi räknar med att fler skall inse fördelarna med att investera i en grön obligation som, förutom att den ger bra ränta också bidrar till att minska koldioxidutsläppen i Kina, säger Frederic Telander.

Hur står sig den kinesiska solenergimarknaden mot exempelvis fossila bränslen?

– Den starka tillväxten av solenergi beror på flera faktorer, exempelvis generösa subsidier. Det främsta skälet anses dock vara regeringens målmedvetenhet att via andra former av styrmedel gagna solenergiutbyggnaden. En annan starkt bidragande orsak till det ökade intresset för solenergi i Kina är just de omfattande miljöproblem landet har som ett resultat av långvarig förbränning av fossila bränslen som kol och olja. Kina har också mycket goda förutsättningar för solenergi. Lokala experter bedömer att så mycket som 90 procent av Kinas territorium kan användas för någon form av solenergi, säger Frederic Telander.

SolTech Energy Sweden AB

SolTech Energy är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för sina kunders behov.