Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Midsummer AB

Midsummer AB

Midsummer AB
Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Hemsida:

midsummer.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Midsummer utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och lösningar för produktion och installation av lätta böjbara solpaneler.

Teckningsperiod:

8 december 2023 - 22 december 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

66 Mkr

Teckningskurs:

0,85 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

6 december 2023

Värdering:

110 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:5. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre nya (3) aktier.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av tecknings- och garantiåtaganden, varav teckningsåtaganden motsvarar cirka 21,6 procent av Företrädesemissionen, bottengarantiåtaganden cirka 52,1 procent av Företrädesemissionen, och toppgarantiåtaganden cirka 26,3 procent av Företrädesemissionen. Toppgarantiåtaganden avser åtagande från cirka 73,7 procent upp till 100 procent av Företrädesemissionen. Tecknings- och garantiåtagandena har avtalats skriftligen. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. För garantiåtagandena utgår en garantiersättning om tretton (13) procent av garanterat belopp i kontant ersättning alternativt fjorton (14) procent av garanterat belopp i form av nyemitterade aktier i Bolaget.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss