Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Fastighetsbolaget Emilshus AB

Fastighetsbolaget Emilshus AB

Fastighetsbolaget Emilshus AB
Box 177
574 22 Vetlanda

Hemsida:

emilshus.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Emilshus har som affärsidé att förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter i Småland.

Teckningsperiod:

17 november 2023 - 20 november 2023

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

200 Mkr

Teckningskurs:

27 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

3 064,6 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat book building-förfarande anordnat av ABG Sundal Collier, Carnegie och Swedbank.

Post:

Övrigt:

Emilshus inledde efter att börsen stängt fredagen den 17 november 2023 en riktad emission på 160 Mkr.

Uppdatering: Emilshus fick in 200 Mkr till 27 kr per aktie.

Teckningskursen motsvarar en premie om 1,3 % i förhållande till den volymviktade genomsnittliga aktiekursen de senaste 10 handelsdagarna och en rabatt om 3,9 % i förhållande till stängningskursen idag den 17 november 2023 på Nasdaq Stockholm. Substansvärdet per stamaktie i Emilshus uppgick till 26,98 kronor per den 30 september 2023. Emissionen tecknades av svenska och internationella professionella och institutionella investerare, däribland AB Sagax, Länsförsäkringar Fonder, Tredje AP-fonden och Nordea Fonder.

Uppdaterat: 2023-11-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss