Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Yubico AB

Yubico AB

Yubico AB
Kungsgatan 44
114 35 Stockholm

Hemsida:

/www.yubico.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Yubico är ett globalt cybersäkerhetsföretag som tillhandahåller avancerade autentiseringslösningar som förhindrar användandet av stulna digitala identiteter. Bolagets produktnamn är YubiKey. Yubico AB hette tidigare ACQ Bure AB.

Teckningsperiod:

16 mars 2021 - 23 mars 2021

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

3,48 Mdkr

Teckningskurs:

100 kr

Likviddag:

29 mars 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

20 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till institutionella investerare, i Sverige och internationellt, samt till allmänheten i Sverige.

Post:

50 aktier, minimum 100 aktier.

Övrigt:

ACQ Bure noteras på Nasdaq Stockholm den 25 mars 2021.

Bure, AMF Pensionsförsäkring, Fjärde AP-fonden, AMF Fonder, SEB Fonder och SEB-Stiftelsen har åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet. Respektive åtagande medför att de efter erbjudandet genomförande äger aktier motsvarande 20,0 procent, 10,9 procent, 10,0 procent, 8,6 procent, 5,7 procent respektive 4,9 procent, det vill säga totalt 60,0 procent, av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter erbjudandet.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss