Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ACQ Bure AB

ACQ Bure AB

ACQ Bure AB
Nybrogatan 6
114 34 Stockholm

Hemsida:

www.acq.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

ACQ Bure är förvärvsbolag (SPAC) etablerat av Bure Equity AB. Potentiella målbolag innefattar primärt onoterade, hållbara, nordiska högkvalitativa företag med ett bolagsvärde uppgående till cirka 3–7 miljarder kronor, och som verkar på marknader med stor potential eller på nischmarknader där målbolaget har en ledande position.

Teckningsperiod:

16 mars 2021 - 23 mars 2021

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

3,48 Mdkr

Teckningskurs:

100 kr

Likviddag:

29 mars 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

20 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till institutionella investerare, i Sverige och internationellt, samt till allmänheten i Sverige.

Post:

50 aktier, minimum 100 aktier.

Övrigt:

ACQ Bure noteras på Nasdaq Stockholm den 25 mars 2021.

Bure, AMF Pensionsförsäkring, Fjärde AP-fonden, AMF Fonder, SEB Fonder och SEB-Stiftelsen har åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet. Respektive åtagande medför att de efter erbjudandet genomförande äger aktier motsvarande 20,0 procent, 10,9 procent, 10,0 procent, 8,6 procent, 5,7 procent respektive 4,9 procent, det vill säga totalt 60,0 procent, av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter erbjudandet.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss