Cybersäkerhetsföretaget Yubico förklarat på 20 minuter

En Yubikey från Yubico

Bolagsanalyspodden går igenom cybersäkerhetsföretaget Yubico på 20 minuter vilket ger en bra översikt av verksamheten.

Bolagsanalyspodden går igenom Yubico på 20 minuter vilket ger en bra översikt av verksamheten.

Yubico, ett globalt cybersäkerhetsföretag som utvecklat YubiKey, erbjuder högsta möjliga skydd för att stoppa så kallade nätfiskeattacker, på engelska kallat för phishing-resistent multi-factor authentication (MFA). Bolaget erbjuder en modern, hårdvarubaserad lösenordsautentiseringssäkerhet i stor skala till kunder i över 160 länder.

Yubico AB

Yubico är ett globalt cybersäkerhetsföretag som tillhandahåller avancerade autentiseringslösningar som förhindrar användandet av stulna digitala identiteter. Bolagets produktnamn är YubiKey. Yubico AB hette tidigare ACQ Bure AB.