Railway Metrics and Dynamics Sweden AB

Railway Metrics and Dynamics (RMD) är ett teknikföretag som ut­vecklar och säljer ett moln- och realtidsbaserat system baserad på avancerade algoritmer och artificiell intelligens, för förvaltning av tillgångar (asset manage­ment).
Spotlight
Data/IT
Lista: Spotlight
Bransch: Data/IT
Spotlight
Data/IT
Lista: Spotlight
Bransch: Data/IT

Svagt intresse för noteringen av Railway Metrics and Dynamics

Vi har tidigare skrivit att Affärsvärlden avråder från att teckna aktier Railway Metrics and Dynamics (RMD) inför noteringen på Spotlight

Avstå från att delta i noteringen av RMD rekommenderar Affärsvärlden

Railway Metrics and Dynamics (RMD) är ett teknikföretag som ut­vecklar och säljer ett moln- och realtidsbaserat system baserad på avancerade

En IPO och en företrädesemission

Railway Metrics and Dynamics – Erbjuder en lösning för realtidsövervakning med hjälp av avancerade algoritmer och artificiell intelligens. Fokuserar idag på järnväg. Gör

Railway Metrics and Dynamics Sweden AB

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner