Börsnotering av

Railway Metrics and Dynamics Sweden AB

Railway Metrics and Dynamics (RMD) är ett teknikföretag som ut­vecklar och säljer ett moln- och realtidsbaserat system baserad på avancerade algoritmer och artificiell intelligens, för förvaltning av tillgångar (asset manage­ment).

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Innan noteringsemissionen: Broadsword AB (Jan Lindqvist med familj) 26,47 %, RMD International AB (Howard McCall) 14,01 %, Basildon Investment AB 8,13 %, Fredrik Rågmark 7,47 %, Life Science Sweden AB 6,39 %, Crafoord Capital Partners AB 5,11 %.

Värdering

Uppdatering: 70,7 Mkr post money

58,7 Mkr pre-money och 76,7 Mkr post money om noteringsemissionen inkl övertilldelning fulltecknas. 4 kr per aktie.

Mer information

Railway Metrics and Dynamics noteras på Spotlight den 15 september 2022.

Uppdatering: 2,12 Mkr av emissionen tecknades av allmänheten och 4,25 Mkr av åtagare. 5,63 Mkr tecknades av garanter. Dvs totalt 12 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner