En IPO och en företrädesemission

Railway Metrics and Dynamics gör en IPO på Spotlight och Clinical Laserthermia Systems gör en företrädesemission.

Railway Metrics and Dynamics – Erbjuder en lösning för realtidsövervakning med hjälp av avancerade algoritmer och artificiell intelligens. Fokuserar idag på järnväg. Gör nu en noteringsemission på 18 Mkr och noterar sig sedan på Spotlight den 15 september. Teckningstid 22 augusti – 7 september.

Clinical Laserthermia Systems – Under varumärket Tranberg utvecklar och säljer CLS laserbaserade behandlingssystem för minimalinvastivt avlägsnande av sjukdomsgenererande vävnad inne i kroppen genom termisk ablation. Gör nu en företrädesemission på 69,3 Mkr till 1 kr per aktie. Pre-money-värderingen är 69,3 Mkr. Teckningsperioden är 23 augusti – 6 september.


Läs även: Swedish Stirling säkrar 37 Mkr inför kommande emission av preferensaktier

Railway Metrics and Dynamics Sweden AB

Railway Metrics and Dynamics (RMD) är ett teknikföretag som ut­vecklar och säljer ett moln- och realtidsbaserat system baserad på avancerade algoritmer och artificiell intelligens, för förvaltning av tillgångar (asset manage­ment).