Nyemission i

Railway Metrics and Dynamics Sweden AB

Ej tillgängligt

Railway Metrics and Dynamics (RMD) är ett teknikföretag som ut­vecklar och säljer ett moln- och realtidsbaserat system baserad på avancerade algoritmer och artificiell intelligens, för förvaltning av tillgångar (asset manage­ment).

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till ett begränsat antal på förhand vidtalade externa investerare samt vissa centrala befintliga aktieägare.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

"Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom en volymvägd genomsnittskurs i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden mellan den 5 januari till och med 1 februari 2024, ökat med en premie om 20%, och bedöms därmed vara marknadsmässig."

Nettolikviden från emissionen ska användas till att skala upp bolagets produktion och möta marknadens efterfrågan av bolagets produkter.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Svagt intresse för noteringen av Railway Metrics and Dynamics

Intresset för Railway Metrics and Dynamics IPO var svagt. Bara 2,1 Mkr av 18 Mkr tecknades av allmänheten.

Avstå från att delta i noteringen av RMD rekommenderar Affärsvärlden

Railway Metrics and Dynamics (RMD) noteras på Spotlight. Affärsvärldens analytiker rekommenderar att investerare avstår från att teckna aktier.

En IPO och en företrädesemission

Railway Metrics and Dynamics gör en IPO på Spotlight och Clinical Laserthermia Systems gör en företrädesemission.