Svagt intresse för noteringen av Railway Metrics and Dynamics

Intresset för Railway Metrics and Dynamics IPO var svagt. Bara 2,1 Mkr av 18 Mkr tecknades av allmänheten.

Vi har tidigare skrivit att Affärsvärlden avråder från att teckna aktier Railway Metrics and Dynamics (RMD) inför noteringen på Spotlight den 15 september. Klockan 00:38 på natten mellan fredag och lördag meddelade Railway Metrics and Dynamics utfallet på IPO:n på 18 Mkr. Bara 2,12 Mkr tecknades av allmänheten. 4,25 Mkr tecknades av åtagare och 5,63 Mkr tecknades av garanter. Dvs totalt 12 Mkr.

Läs även: Affärsvärldens analytiker slaktar Meds Apoteks värdering inför noteringen

Railway Metrics and Dynamics Sweden AB

Railway Metrics and Dynamics (RMD) är ett teknikföretag som ut­vecklar och säljer ett moln- och realtidsbaserat system baserad på avancerade algoritmer och artificiell intelligens, för förvaltning av tillgångar (asset manage­ment).